Agder Energi oppgraderte IT-systemer for å møte fremtidens behov

agder-energi-sysco

Stabil drift, sikkerhet, skalerbarhet og forutsigbarhet for de kommende årene. Det var kravene fra Agder Energi da energiselskapet skulle oppgradere sitt Oracle-miljø. SYSCO tok utfordringen og leverte på tid, kost og til meget god kvalitet. 

Skrevet av: Frank Vikingstad, VP International i SYSCO

 
Agder Energi er Norges fjerde største kraftprodusent med en årlig produksjon på 8,1 TWh. Datterselskapet Agder Energi Nett distribuerer ren energi til 205.000 kunder.

Nå er energiselskapet akkurat ferdig med en omfattende og kompleks oppgradering av Oracle-databaser, -applikasjoner og -maskiner som var i ferd med å bli utdaterte og falle ut av vedlikeholds- og supportavtaler. SYSCO har vært rådgivnings- og IT-partner underveis i oppgradreingsløpet.

 

Utfordringen var kompleks, sier Tor-Magne Lindeberg, leder for Digital Forretning i Agder Energi.

Han ramser opp:

– Vi hadde behov for å oppgradere Oracle-miljøet til et kraftigere miljø med større kapasitet. Vi ville være trygge på høy driftsstabilitet og ytelse, samtidig som forretning ønsket forutsigbarhet i kostnad de neste fire-fem årene. I tillegg er flere av applikasjonene i Oracle-miljøet døgnkontinuerlig driftskritiske og/eller virksomhetskritiske der nedetid i praksis ikke tolereres.

SYSCO er Norges ledende Oracle-ekspert og har lang erfaring med og dyptgående kompetanse på Oracle-databaser og tilhørende teknologi >

IT-prosjekt på tid og kost

– Var det en mulighet å flytte applikasjoner og databaser til skyen?
– De løsningene som var enkle å flytte, hadde vi allerede flyttet til skyen, så det ble raskt klart at det ville bli krevende og kostbart å flytte resten av on-premise datasenteret til skyen nå, svarer IT-direktør Lindeberg.

Etter en grundig utredning foreslo SYSCO å oppgradere Oracle-miljøet med to nye Oracle-maskiner; Exadata X8-2M. Dette er kraftige maskiner og konfigurert slik at de passer Agder Energis behov og bruk. Denne løsningen gir en forutsigbar kost de neste årene, har lav risiko og gir høy stabilitet og ytelse i applikasjonene.

SYSCO leverte oppgraderingsprosjektet til avtalt tid og kost, og med meget god kvalitet og kommunikasjon underveis. Nå er det helt stille fra resten av organisasjonen, det er ingen som klager over ustabilitet eller at IT-systemene er nede. Det er vel er det beste man kan oppnå når man leverer drift og infrastruktur, sier Lindeberg.

Klargjort for fremtidens krav

Agder Energi, sammen med resten av energibransjen, står foran store utfordringer i årene som kommer. En av grunnene er at hele bransjen og kraftproduksjonsverdikjeden digitaliseres. En annen er stadig nye lovkrav, blant annet at nettvirksomheten og kraftproduksjonen skal skilles i egne selskaper. Begge delene forutsetter at det teknologiske fundamentet er oppdatert og solid.

Dagens oppgraderte Oracle-miljø er en viktig brikke i Agder Energi-konsernets evne til endring, utvikling og innovasjon vil de kommende årene, sier Lindeberg.

Agder Energi leverer ren energi til samfunnet og bidrar aktivt til å utvikle fremtidens fornybare energiløsninger. Naturressursene utnyttes på en bærekraftig måte, og vi skaper store verdier for eierne våre og samfunnet vi er en del av. Kraftselskapet har vel tusen ansatte og hovedkontor i Kristiansand.

La SYSCO passe på dataene dine døgnet rundt, mens du gjør andre ting. Les om vår dataovervåkningstjeneste her >

 

Utfordring

Dagens Oracle databaser med tilhørende systemer og maskinvare nærmet seg «end of life», og ville falle ut av vedlikeholds- og supportavtaler. Samtidig hadde Agder Energi behov for mer kapasitet og ytelse og å få på plass en teknologiplattform for fremtidig vekst og innovasjon.

Løsning

Oppgradering av dagens Oracle-plattform til ny plattform basert på to Oracle ExaData X8-2M-maskiner med oppgraderinger til samt konsolidering og optimalisering av Oracle Database Appliance X8-2.

Resultat

Oppgraderingen har gitt Agder Energi et Oracle-plattform som muliggjør vekst og innovasjon de neste årene. Den nye plattformen er raskere, mer fleksibel og enklere å drifte. Løsningen er spesialtilpasset Agder Energis behov med vekt på stabil og sikker drift.

Dette har SYSCO levert:

Konsulenttjenester: Prosjektledelse, Hubro supportavtale og oppsett, konfigurering og migrering til Oracle ExaData X8M-2 HW og Oracle Database Appliance X8M-2 HW, med disaster recovery løsninger.

 

Produkter: Oracle Database Appliance X8-2 Medium, Oracle ExaData X8-2M maskiner og Oracle Database SW.

 

Ønsker du en uforpliktende prat med oss rundt denne løsningen?

BOOK ET MØTE MED FRANK
 

KONTAKT OSS OM ORACLE