Elivia - i full jobb i løpet av tre uker

cowomen-pd5FVvQ9-aY-unsplash

Hva skal til for å få på plass en god chatbot? Med SYSCO sitt trinnvis prosjekt og ferdige maler er vår digitale kundebehandleren Elivia klar til bruk etter bare tre uker.

Skrevet av: Line Johansen, Senior Forretningskonsluent  i SYSCO
 

Elivia, vår digitale kundebehandler utviklet spesielt for energibransjen, gir svar på de vanligste spørsmålene og kan hjelpe kundene med spørsmål rundt fakturaer, strømpriser og liknende og gjøre bestillinger og endringer som kunden ber om.

Elivia kan settes opp som en selvstendig digital kundebehandler og chatbot-tjeneste. Ønsker du å ta steget videre, kan vi integrere Elivia mot ditt kundesystem.

Hva innebærer så et Elivia-prosjekt? Under svarer vi på de tre mest sentrale spørsmålene alle virksomheter vil ha svar på før man starter:

 • Hvor lang tid tar det å få på plass den digitale kundebehandleren Elivia?
 • Hvor mye ressurser må virksomheten sette av under implementeringsfasen?
 • Når har investeringen betalt seg?

Cirka tre uker er svaret på det første spørsmålet. Svaret på det andre er at et par personer fra virksomheten må være involvert i prosjektet og få opplæring som AI Trainer (å trene opp Artificial Intelligence- eller kunstig intelligens-systemet).

Implementering i 5 faser

Implementeringen av Elivia-grunnpakken er inndelt i flere faser: 

 1. Prosjektet starter med at en eller to ansatte hos kunden må gjennomføre en AI Trainer-sertifisering hos Boost.ai. Sertifiseringen bygger på e-læring og tar vanligvis 2 dager.
 2. Når AI-sertifiseringen er gjennomført må man bruke 2 dager på å gjennomgå og eventuelt tilpasse modellen slik at den passer kundens behov.
 3. Det tredje trinnet i implementeringsfasen er at Sysco tilpasser og gjør de avtalte tilpasningene til virksomhetens behov. Avhengig av hvor mange tilpasninger det skal gjøres går det med et par dager til dette.
 4. Selve den tekniske løsningen settes opp av Boost.ai og tar to 2 dager.
 5. Etter de innledende 8 dagene er det klart for å teste, justere og tilpasse Elivia, før den digitale kundebehandleren settes i produksjon og kan avlaste virksomhetens kundeservice. Sysco bruker 5 dager på dette.

Etter at kunden har godkjent test og tilpasninger, vil Elivia settes i produksjon og blir tilgjengelig for sluttbrukere. Implementeringen avlsuttes med et møte med fokus på vedlikehold og kvalitetssikring av løsningen – samt en diskusjon om veien videre.

Totalt går det altså med 13–15 arbeidsdager, cirka 3 uker, på å få på plass din digitale kundebehandler, Elivia.

Denne leveransen er en grunnpakke der Elivia kan svare på om lag 150 ulike spørsmål på FAQ-nivå (Frequently Asked Questions). Dette er de vanligste spørsmålene som stilles til kraft- og nettselskaper.

Når blir Elivia lønnsom?

Implementeringen av Elivia-grunnpakken koster omtrent det samme som det det koster å ha en ansatt på lønningslisten i ett år, men Elivia jobber hele døgnet og alle dager i året. I tillegg kan hun håndtere mange kunder på en gang. 

En digital kundebehandler kan besvare de fleste spørsmål knyttet til energibransjen, uten å måtte involvere en fysisk kundebehandler. Dette har potensiale til å digitalisere så mye som 70 prosent av dine kundehenvendelser.

Elivia er utviklet av konsulenter med mer enn 15 års erfaring fra energibransjen. Sysco har solid kunnskap om, og lang erfaring med de viktigste fagsystemene som brukes i energibransjen. Vi kan helautomatisere en rekke prosesser. Dermed kan dine ansatte bruke tiden sin på viktigere og mer verdifulle oppgaver.

Ønsker du å ta steget videre, kan vi integrere Elivia mot ditt kundesystem. Da kan den virtuelle assistenten gi opplysninger om kundeforhold, faktura, betalinger, strømbrudd og lignende. Elivia kan også bestille strømavtale, endre strømavtale, utføre adresseendringer, sende tilbud, gjøre avtaler og registrere klager og så videre. I tillegg opplever kundene å få god kundeservice siden selskapet ditt er tilgjengelig når kunden trenger hjelp. God kundebehandling handler også om å la kundene hjelpe seg selv slik at de ansatte på kundeservice få tid til å fokusere på de vanskelige oppgavene.

Eliva betaler seg på minst tre områder:

 • Automatisering av oppgaver som i dag gjøres manuelt.
 • Ansatte kan bruke arbeidstiden til mer verdiskapende virksomhet.
 • Bedre kundeopplevelse gir mer lojale og lønnsomme kunder.

Ta gjerne kontakt med meg for en uformell gjennomgang av Elivia ved å klikke på denne knappen: 

KONTAKT OSS OM ELIVIA

ABONNÉR PÅ SYSCO-BLOGGEN

Les mer om Elivia, den digitale kundebehandleren for energibransjen >