Hva kan Barbie 2.0 lære oss om digitalisering?

Hva kan Barbie lære oss om digitalisering-SYSCO

Barbie 2.0, Barbiekonsernets lansering av formfulle barbiedukker, kan lære oss mye om digitalisering og digital transformasjon. Blant annet hvordan man må sette tradisjoner til side når man skal bane vei for en ny tid. (Foto: Arunachal Art/ Unsplash)

Skrevet av: Maria Forsberg Kristoffersen, Avdelingsleder/prosjektleder i SYSCO

Digitalisering – endre støpeskjeen og smi til riktig tid

Har digitalisering i din bedrift og Barbiekonsernets lansering av formfulle barbiedukker noe til felles?

Absolutt, de setter tradisjoner til side og baner vei for en ny tid.

Det er snart et år siden NRK viste dokumentaren om hvilke voldsomme endringer Barbieforetaket måtte gjennom da de skulle lansere en ny utgave av barbiedukken. Den syltynne figuren skulle bli mer formfull og representere et større mangfold av kvinner gjennom variasjon i hudtone, høyde og lengde. Sentrale røster utenfor virksomheten krevde en produktendring som ivaretok et sunt kroppsideal. Konsernledelsen måtte ta et valg, skulle de fortsette som før eller gripe sjansen og skape noe nytt? Salgskurven på dagens produkt ga dem en klar indikasjon.

Avgjørelsen om å lage en ny barbiedukke var likevel en stor risiko å ta for dukke-giganten. Barbie er nemlig mye mer enn bare en leke. Alt rigget rundt henne av klær, hus, møbler og bil, er designet etter en fast form: tynn midje, lange bein og små føtter. Et redesign handlet derfor ikke om dukken isolert, men om en hel verdikjede av produkter som ikke lenger ville være kompatible. Støpeskjeen måtte endres og produksjonskjeden bygges om. Bedriften måtte frem med skisseboken, idémyldre og prototype, med forventingene fra kundegruppen i bakhodet.

For oss utenforstående er det lett å tenke, er det ikke bare å designe en ny Barbie da? På samme måte som det er enkelt for folk utenfor en virksomhet å anbefale dem å gå bort fra papirskjemaer til fordel for helautomatiserte prosesser, eller modernisere et tungrodd saksbehandlingssystem. Hvorfor er det så vanskelig å skifte kurs?

I Barbiekonsernet var avdelinger og oppgaver organisert etter den tradisjonelle barbiemodellens former. Å lage modellen kortere og tykkere innebar at alle i konsernet måtte jobbe annerledes. Gamle oppgaver falt vekk og nye kom til. Rutiner og prosesser ble endret over natten. En tilsynelatende liten justering, hadde ringvirkninger for alle i hele organisasjonen.

I dag kan Barbiekonsernet se tilbake på en suksessfull lansering av fire nye forskjellige «kropper». En suksess som ikke hadde vært like stor om de samtidig ikke hadde endret retning og fokus for hele virksomheten. De torde å utfordre bedriftens tradisjoner og kjerneprodukt og følge et viktig prinsipp, å ikke la fortiden ødelegge for fremtiden.

Historien om Barbiekonsernet er ikke unik. Den forteller bare på en billedlig måte om hvilke endringer en organisasjon må gjennom dersom de ønsker å skape noe nytt eller fornye de produktene eller tjenestene de forvalter. Digitalisering eller digital transformasjon er begrepet man bruker om denne omstillingen. Uten omstilling, blir digitalisering vanskelig. Teknologien forblir en støttefunksjon, istedenfor en evigvarende katalysator for læring og innovasjon. Det er først når virksomheten klarer å innovere på mulighetene som finnes i det teknologiske landskapet og sammenstille dette med forventingene i markedet, at digitalisering er en del av deres DNA.

Digitalisering handler derfor ikke isolert om å ta i bruk ny teknologi og automatisere manuelle prosesser. Det handler om å løfte blikket og se hva fornyelsen innebærer i virksomheten som helhet. Hvilke konsekvenser har lansering av en «ny barbiedukke» for oss? Hva må vi gjøre for å få de gevinstene vi ønsker? Og hvilke nødvendige grep må vi tørre å ta slik at fornyelsen faktisk bærer frukter? Jeg vil påstå, at digital transformasjon handler om å utfordre holdninger, tankesett, arbeidsmetoder og lederskap innad i organisasjonen for å imøtekomme kravene fra en stadig mer krevende kundemasse.

Det er derfor viktig å huske på at digitalisering ikke er en velformulert IT-strategi kun forbeholdt ledergruppen. Digitalisering er et kulturskifte som krever omstilling i alle ledd og nivåer i virksomheten. Hvis man ikke klarer å skape en kultur for endringsvilje, klarer man heller ikke å hente ut de gevinstene teknologien gir. Digitaliseringsprosjekter eller digitaliseringsinitiativ, vil derfor alltid bære med seg en viss risiko for ikke å lykkes. Det er de organisasjonene som klarer å endre støpeskjeen og smi til riktig tid, som får ut synlige gevinster av sin digitalisering og som blir pionerer og forgangsmodeller for andre. De vinner publikums gunst og blir ledende markedsaktører på sitt felt.

Har du lyst til å bli en digitalseringspioner og få i gang digital transformasjon i din virksomhet? Vi i SYSCO driver ikke bare med den nyeste teknologien på markedet, vi har også dyktige forretningsutviklere og prosjektledere som ivaretar alle de bakenforliggende prosessene som må være på plass for at digitaliseringsinitiativene ute hos kundene våre skal bli en suksess.

Holder din virksomhet på med produktutvikling eller står dere i startgropa for innkjøp av ny hyllevare? SYSCO har folk og komplette team som sitter med kompetanse, verktøy og metoder på hva som kreves for å få til en velfungerende produktutvikling eller en vellykket produktimplementering. I digitaliseringens ånd, er vi opptatt av at våre leveranser skal ha kundefokus, både når det gjelder produkt og prosess.

Lykke til med digitaliseringen på din arbeidsplass!

Les om hvordan vi jobber med prosjektledelse i SYSCO her >

Les saken "Hva kan Barbie 2.0 lære oss om digitalisering?" i Computerworld her >

Ønsker du en uforpliktende prat med oss rundt digitalisering?

KONTAKT RUNAR