Luostejok Kraftlag og digital Chatbot fra SYSCO

Luostejok-Kraftlag-SYSCO-Energi-Chatbot

Luostejok Kraftlag ser på digital Chatbot for å øke effektiviteten internt og for at sine ansatte skal kunne fokusere på det de er best på; å skape verdi for sine medlemmer, lokalsamfunn og kundene.

Skrevet av: Line Johansen, Senior Forretningskonsluent  i SYSCO
 

Lars Storelv, konstituert direktør i Luostejok Kraftlag har nylig fått demonstrert SYSCO sin nye Chatbot Elivia. Han mener at denne type teknologi kan bidra til å fjerne tidstyver og forenkle rutineoppgaver slik at de ansatte kan gjøre det de er gode på, som er å ivareta kundens interesser gjennom å sikre høy grad av leveringskvalitet i et effektivt nett. 

Kraftlaget har som lokal leverandør og samvirkeforetak som formål å være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet og foretakets medlemmer. Kraftlaget er nødt til å hele tiden tenke på hvordan virksomheten drives og skaper verdi for sine medlemmer. Det handler om å redusere risiko, levere kvalitet og sikre effektiv drift samtidig som man hele tiden må utvikle selskapet og om å være en attraktiv arbeidsplass der ansatte kan utvikle seg og på jobb.

Fokus på kjernevirksomhet

Kraftlaget ønsker å fokusere på egen kjernevirksomhet og inngikk i 2019 avtale med SYSCO om å ta over drift av sine IT-systemer og forretningsapplikasjoner. Fra 1. januar 2020 har SYSCO driftet selskapets ERP-løsning fra Visma, office-løsninger og generell IT-drift. Løsningene er driftet med utgangspunkt i SYSCO Energy Cloud på IT drift og SYSCO ePortal på ERP-løsning. 

At SYSCO også har kompetanse på å utføre operative oppgaver for regnskapsfunksjonen vår er en stor fordel. 

Reduserer risiko

SYSCO er for oss en samarbeidspartner som vi kan stole på og som hjelper oss der vi har behov. At SYSCO også har kompetanse på å utføre operative oppgaver for regnskapsfunksjonen vår er en stor fordel. Har vi utfordringer med å få utført våre regnskapsoppgaver tar SYSCO seg av dette også, selv om dette ikke er hovedfokus i avtalen som ble inngått. De fungerer med andre ord som vår backup, reduserer vår risiko og sikrer stabil drift

Tenker nytt

Drone bilde_Loustjok Kraftlag

Kraftlaget er opptatt av å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å være i front teknologisk. De har blant annet deltatt i et prosjekt med eSmart Systems i bruk av droner for å samle data og inspisere nettet.  

Nå samarbeider de tett med SYSCO og nylig fikk Lars Storelv demonstrert Elivia, den nye digitale kundebehandleren som SYSCO nettopp har lansert. Tjenesten er utviklet for å effektivisere og forbedre dialogen med eksterne kunder. I gjennomgangen med Kraftlaget hadde partene en idemyldring for hvordan løsningen kunne skape verdi for Kraftlaget.å være i front teknologisk. Som for eksempel i prosjektet  med bruk av droner for å samle data og inspisere nettet.

Jeg var kjent med denne type teknologi fra før og har sett på andre tilsvarende løsninger. Jeg deltok også på nettkonferansen i regi av Energi Norge i 2019 der løsningen ble presentert, så jeg visste litt hva som var mulig å få til, sier Lars.

For meg var det viktig at det ble åpnet for å diskutere og utfordre på våre tanker og ideer. 

Selve gjennomføringen av demoen var som forventet, profesjonell og godt planlagt. For meg var det viktig at det ble åpnet for å diskutere og utfordre på våre tanker og ideer, og det var SYSCO mer enn villig til å imøtekomme. 

“Kan jeg få Q1-rapporten inneværende år?” 

Et av scenariene som kom ut av idemyldringene var relatert til Kraftlagets behov for en enklere og mer effektiv tilgang til intern informasjon. Som kraftprodusent selger de strøm via andre kanaler, derfor er ikke antall eksterne henvendelser stort nok til at en digital kundebehandler vil være hensiktsmessig for å håndtere ekstern kundedialog på akkurat det området. Det kan imidlertid være aktuelt for selskapets fiber-virksomhet - der ser Kraftlaget et behov for å gjøre egen tilgang til intern informasjon enklere og mer tilgjengelig. For eksempel er det ofte behov for å få informasjon om ting som ligger lagret i Kraftlagets økonomisystem.  

Kan jeg få Q1-rapporten inneværende år bare ved å spørre Elivia ville det vært fantastisk og veldig effektivt og nesten som en “Google Home” tjeneste for bedriften”. 

Kan jeg få Q1-rapporten inneværende år bare ved å spørre Elivia ville det vært fantastisk og veldig effektivt og nesten som en “Google Home” tjeneste for bedriften” sier Lars Storelv.

For oss er ikke målet å redusere antall ansatte men at de ansatte vi har kan bruke tiden på det de er gode på som er å ivareta kundens interesser gjennom å sikre høy grad av leveringskvalitet i et effektivt nett. Sånn sett kan det være veldig aktuelt og nyttig med en “hjelpe-funksjon” som det Elivia representerer. Vi ser for oss at dette kan ivareta typiske rutineoppgaver som må gjøres og repeteres ofte.

Les artikkelen "Elivia i full jobb etter 3 uker"

Neste steg for kraftlaget

Neste steg nå er at SYSCO tar frem en Proof of Concept (PoC) basert på de behovene som er beskrevet i forhold til intern informasjon. Vi er spente på hvordan SYSCO kommer frem til en løsning her og er veldig fornøyd med hvordan SYSCO tar oss og våre behov seriøst selv om vi representerer en relativt liten virksomhet.  

Få en gjennomgang og demo av Elivia

Kontakt oss for en gjennomgang og demo av Elivia. Vi deler av vår erfaring og diskuterer hvordan løsningen kan gi verdi for din virksomhet.

Les mer om Elivia, den digitale kundebehandleren for energibransjen

Les flere artikler om Eliva

 

KONTAKT OSS OM ELIVIA

BOOK ET MØTE MED LINE