Analyse: Stort potensiale for effektivisering i energibransjen

SYSCO-analyse-energibransjen-David

En analyse SYSCO har utført avdekker et stort effektiviseringspotensiale i energibransjen. Gamle IT-systemer er blant de største hindringene for modernisering, og potensialet innenfor eksempelvis automatisering er enormt.

Skrevet av: David Werner Jacobsen, domeneekspert Energi i SYSCO

Kraftmarkedet er i stor endring, med blant annet konsolideringer, nye aktører og priskrig på strøm, som er blitt et nullmargin-produkt. Samtidig sliter mange markeds- og nettselskaper med gamle og tungvinte IT-systemer som gjør det vanskelig å gi god kundeservice, jakte nye kunder og å digitalisere og fornye seg.

På toppen kommer regulatoriske endringer som strengere krav til IT-sikkerhet, rapportering til/fra AMS og Elhub og lovkrav om funksjonelt og selskapsmessig skille. 

Alt dette tvinger frem modernisering og effektivisering tvers gjennom hele energibransjen.

Bransjen sliter med gammeldagse IT-plattformer som hindrer innovasjon.

Med høy grad av konsolidering i bransjen blir det tøft for de små selskapene som står igjen. Kravene til IT-kompetanse og analysering av data øker. Samtidig som økt priskonkurranse og nye disruptive forretningsmodeller gjør at selskapene må tenke nytt og kreativt rundt nye forretningsmodeller.

Sliter med gammel teknologi

Skal man overleve og tjene penger i energibransjen fremover, må det teknologiske fundamentet være i orden. Det samme gjelder om man skal kunne endre forretningsmodeller og prosesser for å etterleve reguleringskravene i dag og i morgen. Dagens systemer som selskapene er helt avhengige av gir imidlertid en rekke begrensninger.

Våren 2020 utførte SYSCO en markedsundersøkelse som avdekket tre fellesnevnere for markeds- og nettselskaper:

  1. De er misfornøyde med dagens KIS-system, som de mener er gammeldags, utdatert, har dårlig servicenivå og som er dyre og kompliserte å endre på.
  2. De har mange manuelle prosesser og de har ønske om automatisering og forenkling (for eksempel rapportering til myndighetene).
  3. Priskrig (markedsselskaper) og inntektsrammer (nettselskaper) fører til allianser og fusjoner. Dette fører igjen til behov for mer fleksible, moderne og robuste IT-systemer.

Kan redusere tidsbruken med 50-80%

SYSCO-analysen inneholder også en oversikt over hvilken forretningsverdi som kan oppnås gjennom å utnytte ny teknologi for å adressere de utfordringene som bransjen står overfor.

Se analysen her >

Les mer om SYSCO Connected Energy Hub her >

 

Ønsker du en prat med oss om analysen vi har gjort, eller en demo av vår løsning SYSCO Connected Energy Hub?

KONTAKT DAVID