Med IT-hjelp fra SYSCO gjør Vigilo skoler og barnehager mer effektive

Vigilo-SYSCO

– Vi har et nært forhold til SYSCO og verdsetter deres kompetanse veldig høyt, sier adm. direktør Øystein Viland i Vigilo. (Foto: Microsoft)

Skrevet av: Runar Vestrheim, VP Consulting i SYSCO

Vigilo forenkler og effektiviserer hverdagen for over 1000 skoler, barnehager og kommunale oppvekst­administrasjoner. Enten du er lærer, rektor, foresatt eller ansatt i barnehagen – med Vigilo får du mer tid til det som er viktig. Lærere får mer tid til undervisning. Foreldre finner all informasjon om sitt barn på ett sted. Administrativt ansatt har én plattform som omfatter både kommunikasjon og informasjon.

Vigilo ble etablert i 2010 i Karmsund, sør for Haugesund. Utgangspunktet var utvikling av en kommunikasjonsløsning for barnehage som gjorde det mulig med sikker to-veis kommunikasjon mellom barnehage og foresatte. Løsning ble utviklet i samarbeid med Tysvær kommune, som også tok initiativet til prosjektet.

SYSCO har bidratt med utvikling, arkitektur, test og videreutvikling helt fra begynnelsen.

Vi har et nært forhold til SYSCO og verdsetter deres kompetanse veldig høyt, sier adm. direktør Øystein Viland i Vigilo

SYSCO har i en årrekke hatt fult «application lifecycle management» ansvar for Vigilo og drifter også Vigilos løsninger fra driftssenteret på Stord.

Kommer raskt i gang med koding

– Den største fordelen med SYSCO er at de er agile. Konsulentene tilpasser seg raskt til markedsendringer. Våre behov endres raskt. Kundene trenger nye funksjoner. Det kommer nye krav fra myndighetene. Da kan ikke konsulentene være låst til et fast utviklingsløp, fortsetter Viland.

Han sier at en av fordelene med at SYSCO kjenner Vigilo godt, er at det går raskt å komme i gang med prosjekter.

Onboardingen går raskt og i løpet av få dager har SYSCO-konsulentene begynt å produsere kode, sier Øystein Viland

Løste kapasitetsproblemer

Et av de siste prosjektene var knyttet til at Vigilo på kort tid fikk inn veldig mange brukere av systemene. Det var foresatte via foresattportal på web og gjennom app, samt lærere/rektorer/inspektører via ansattportal. Dette skapte utfordringer i ytelsen. I tillegg hadde man en hel rekke funksjonelle krav i avtalene til de enkelte kommunene som måtte løses innen gitte frister.

Viland forteller at SYSCO løste dette gjennom å prioritere å løse det viktigste av funksjonaliteter samtidig som en jobbet for å begrense scope. Teamene ble bedt om å jobbe ekstra i perioder og en fikk unna kritiske leveranser i rekordfart.

Innen området arkitektur og ytelse jobbet man tett med driftstekniske ressurser som et DevOps team, med hyppige og korte møter med påfølgende oppgaver for å gjøre ytelsesforbedringer i programvaren. En skalerte også opp driftsmiljøet. Nå har man en rekke web- og databaseservere som holder miljøene oppe for de over 500 000 brukerne av systemene.

Gir mer tid til læring

Siden starten for ti år siden har Vigilo gradvis økt produktporteføljen, og Vigilo gir alle verktøyene man trenger for å få en forenklet hverdag i barnehage, skole og SFO både for ansatte og foresatte.

Vigilos programvare bidrar til smartere læring. Administrasjon av skoler går raskere og skoledriften går bedre og mer effektivt. Det gir igjen mer tid for lærere å følge opp elevene, og til læring. Mer effektiv læring er ett av bærekraftsmålene til FN.

Vigilo er utviklet av personer med bakgrunn fra barnehage, skole og SFO, som vet hvor skoen trykker, og hvor viktig det er å ha et enkelt og brukervennlig system som gir mer tid.


Tid til det som er viktig

Det er et budskap som når stadig nye kunder. Fra 2018 har Vigilo vunnet store kommuner som Bergen, Trondheim, Drammen, Asker, Lillestrøm, Fredrikstad, IKT Agder og Værnesregionen. Vigilo fortsetter å vinne markedsandeler både offentlig og privat, med god IT-hjelp fra SYSCO.

Ønsker du en uforpliktende prat med oss om denne løsningen?

KONTAKT RUNAR