Migrasjon til Oracle Cloud – tre virksomheter deler sine erfaringer

The Journey to Oracle Cloud-1-NilssonGroup-KMD-StatensVegvesen

Teknisk sett var det enkelt å flytte til Oracle Cloud. Samtidig er ytelsen er minst like bra og kostnadene er godt ned. Det er oppsummeringen til tre store, nordiske virksomheter som har flyttet til skyen.

Skrevet av: Redaksjonen

Koronapandemien har vist hvor kraftfull og viktig skyteknologi er. Skyplattformer har hjulpet virksomheter og verden til å takle koronaen. Aldri før i moderne tid har vi sett en raskere omstilling av økonomi og samfunn.

Skyen er kommet for å bli. I dag spør de fleste virksomheter ikke om de skal migrere til skyen, men når flyttingen til skyen skal skje. Blant annet fordi skyplattformer gir helt nye muligheter for innovasjon og til å utvikle nye tjenester og forretningsmodeller.

I vår webinar-serie “The Journey to Oracle Cloud” avsluttet vi med at tre store, nordiske virksomheter delte sine erfaringer med å flytte til Oracle Cloud. De tre selskapene var norske Statens vegvesen, det danske IT-infrastruktur selskapet KMD og svenske NilsonGroup som står bak en rekke skokjeder, blant annet DinSko og ECCO.

Erfaringene med skymigrasjonen hos de tre virksomhetene kan oppsummeres slik:

  • Lavere driftskostnader.
  • Mer effektiv utnyttelse av ressursene.
  • Bedre ytelse.

Ønsker du å se opptak av webinaret?
Se video her >

Skyreisen til Statens vegvesen

Statens vegvesen har konsolidert sine Oracle-databaser og -datavarehus internt og flyttet programvare for dataanalyse og presentasjon til skyen; Oracle Analytics Cloud (OAC). OAC får tilgang til datavarehus og databaser som står lokalt hos Vegvesenet via Oracle Data Gateway.

Bakgrunnen for skyprosjektet til Statens vegvesen var behov for å oppgradere systemer og lisenser. Sammen med SYSCO så Vegvesenets IT-konsulenter på hvordan man kunne dra fordeler av skyteknologi kombinert med at dataene var fysisk plassert på egne servere.

– Teknisk var det ganske enkelt å flytte til skyen. Utfordringen var å få med hele organisasjonen, å dele informasjon om prosjektet med alle involverte. Statens Vegvesen er en stor organisasjon. I ettertid ser jeg at vi burde hatt en egen person som håndterte dette, sier Atle Nordlien, som representerte Statens vegvesen under webinaret.

Resultatet av skyreisen er at Vegvesenet har fått en mye mer fleksibel og fremtidsrettet dataanalyseløsning. Man kan mye enklere skalere løsningen etter behov. Samtidig er informasjon, databaser og datavarehus fortsatt fysisk lokalisert hos Vegvesenet.

– Migrasjonen til Oracle Cloud har gjort det mulig å senke kostnadene knyttet til drift, siden vi ikke trenger å kjøre alle systemene hele tiden. Utviklingsmiljøene går bare i arbeidstiden på hverdagene. En morsom ting er at en av de ansatte visste ikke at han hadde begynt å jobbe mot skyen. Det viser at stabilitet og funksjonalitet ikke er et problem, sier Nordlien.

Les saken: På veien mot fremtidens dataanalyse >

Doblet datavarehusytelsen

Det svenske retail-konsernet NilsonGroup ønsket å bli kvitt aldrende IT-infrastruktur og senke kostnadene knyttet til IT-drift.

– Vi ville også unngå utfordringene med gammel infrastruktur i fremtiden. Da er skyen løsningen. Så vi startet med et lite Proof of Concept-prosjekt. Det var suksessfullt. Neste trinn ble et “lift and shift”-prosjekt der vi flyttet hele vår Oracle-stack til skyen, forteller Johan Holmström, IT Operations Manager i NilsonGroup.

Han forteller at skymigreringen til Oracle Cloud har gitt de resultatene man ønsket seg. IT-kostnadene er reduserte. Trenger man en ny server for test og utvikling, tar det bare noen minutter å sette den opp. Og datavarehuset oppdateres på to timer mot fire timer i det gamle systemet.

Og ingen har klaget på ytelsen etter at vi flyttet til Oracle Cloud. Det er et godt tegn, fortsetter Holmström i NilsonGroup.

Mer effektiv drift og mer fornøyde kunder

KMD er en av de viktigste teknologipartnerne for dansk offentlig sektor. KMD leverer infrastruktur og løsninger blant annet innen sikkerhet, informasjonsflyt og dokumenthåndtering til en rekke kommuner og etater som det danske skattevesenet.

Lasse Hende Nørgaard Head of Product Development and Management i KMD, forteller om bakgrunnen til at KMD ville flytte til skyen.

– Vi driftet alle våre kunder on-prem med mange forskjellige løsninger og systemer. Om vi skulle hjelpe våre kunder fremover, måtte vi gjøre et lift and shift-prosjekt til skyen, sier Nørgaard.

KMD er en stor bruker av skyplattformen Microsoft Azure. Nørgaard forteller at selskapet i starten vurderte å flytte Oracle-stacken til Azure, men så at kostnadene ved å drifte Oracle på Azure ble høye. Underveis i prosessen kom Interconnect – teknologien som kobler sammen Oracle Cloud og Microsoft Azure enkelt og effektivt.

Les saken: Kobler sammen Microsoft og Oracle og sparer kundene for millionbeløp årlig >

Nørgaard forteller at erfaringene med Oracle Cloud er positive.

Driften av våre kunder er blitt mye mer effektiv og kundene opplever at det er mye mindre bryderi med administrasjon.

– Med de erfaringene dere har i dag, ville dere gjort migreringen til Oracle Cloud på nytt?
– Definitivt, svarer Lasse Hende Nørgaard i KMD.
– Definitivt, svarer Johan Holmström i NilsonGroup.
– Definitivt, svarer Atle Nordlien for Statens vegvesen.

Ønsker du å se opptak av webinaret? 

SE VIDEO HER

Ønsker du en uforpliktende prat med oss?

KONTAKT OSS