Valgene man tar skiller en god og dårlig leder

vlagets-kval

Nylig leste jeg boken Bli best av Erik Bertrand Larssen. Den fikk meg til å reflektere over hvilke valg jeg daglig gjør som leder. Som Bertrand forfekter i boken, oppskriften på suksess er summen av alle de små og riktige valgene i hverdagen.

Skrevet av: Maria Forsberg Kristoffersen, Avdelingsleder/prosjektleder i SYSCO

Budskapet er at alle kan lykkes, alle kan bli en bedre kollega, en bedre mentor og en bedre leder. Men det krever noe av deg. Du må hver dag aktivt velge å gjøre det rette. Det er de små valgene som gir resultater på lang sikt. De fleste vil umiddelbart tenke at dette er en enkelt suksess-oppskrift. Likevel, det å aldri ta snarveier i en hektisk jobbhverdag, er ikke så lett som man skulle tro.

Derfor kan det være lurt å starte med en oversikt over hva som preger jobbhverdagen din for å få en bedre oversikt over hvilke elementer valgene dine sentreres rundt.

For de aller fleste av oss er oss arbeidsdagen preget av en voldsom mengde informasjon enten det er gjennom formelle møter, ulike systemer eller uformelle kommunikasjonskanaler.

I tillegg forholder du deg hele tiden til andre mennesker, som oppfatter, tolker og agerer på det du sier og gjør. Sistnevnte er en svært viktig, om ikke essensiell del av din arbeidsdag som leder. Om du vil eller ikke, dine handlinger påvirker i stor grad hvordan andre oppfatter deg og din profesjonalitet som leder.

Med dette som bakteppe, kan vi lokalisere noen områder med tilhørende valg en leder står overfor. Du kan velge å gjøre det, eller du kan velge å la være.

I hovedsak mener jeg det dreier seg om valg tilknyttet fire sentrale lederaktiviteter:

  1. Formelle møter
  2. Personaloppfølging
  3. Annerkjennelse
  4. Feedback

Bevissthet om hvilke valg du normalt pleier å ta rundt disse aktivitetene, vil hjelpe deg å endre ditt valgmønster. Du har alltid et valg, men om du velger å levere på aktivitetene under, vil du med stor sannsynlighet bli oppfattet som en tydeligere leder med sterk integritet og omtanke, mener jeg.

  1. Forbered deg alltid til alle møter, selv de du ikke leder. Sett av minimum en halvtime i forkant av møtet. Les gjennom agendaen. Forbered din rolle i møtet, dine innspill og ditt budskap. Ha en klar oppfatning av hva du vil skal være output av møtet. Hvilken følelse, tanker og handlinger ønsker du at mottakeren skal sitte igjen med når møtet er over? Å tenke igjennom dette før du entrer møtet kan gjøre en stor forskjell på hvordan du fremstår og blir oppfattet. De fleste av oss har altfor mange kant i kant møter der vi selv føler at vi «ikke har tid» til å forberede. Mental forberedelse er viktig for at møter blir konstruktive. Blokk derfor ut en halvtime i kalenderen i forkant av viktige møter.
  2. Bruk de støtteverktøyene som finnes for personalloppfølging. Selv om du anser deg selv som en god og karismatisk leder, kan du ikke flyte på uformelle «hallelujamøter» med dine medarbeidere ved kaffemaskinen. Personaloppfølging krever struktur, rutiner og en rød tråd i samtalene som kjøres. Uten en slik struktur vil du fort miste oversikten over dine medarbeideres ønsker, motivasjon og utvikling. Bruk derfor de verktøyene for personaloppfølging som finnes i din virksomhet. Ikke velg å heve deg over disse, de er der for å hjelpe deg og på sikt vil det gagne ditt lederskap å ta de i bruk.
  3. La andre skinne. De fleste ledere er kommet i posisjon fordi de er faglig dyktige og har prestert bra. Derfor kan det være vanskelig for en leder å sette seg selv i baksetet og la kollegaer og medarbeidere ta all ære for utført arbeid. Likevel, om du ikke lar andre vise sitt potensial, vil du raskt tape ansikt selv. Satt på spissen, gode ledere jobber for at andre skal ta jobben deres. Din jobb er å utvikle dine medarbeidere og det bør være ditt daglige kompass i alt du gjør.
  4. Gi feedback. Som leder må du være i stand til å gi tilbakemeldinger. Om du ikke gir feedback gjør du dine medarbeidere en bjørnetjeneste, nettopp fordi du knebler utviklingspotensialet deres. Det å gi tilbakemeldinger på en konstruktiv måte er en treningssak og ikke noe du skal ta lett på. Finn en kollega du kan trene sammen med etter eksempelvis Hamburgermetoden, før du gir jernet med dine egne undersåtter. Ikke fei feedback under teppet, ta grep og gjennomfør.

Ikke utsett å ta de riktige valgene når du allerede kan gjøre dem i dag!

 

Les saken: Hva kan Barbie 2.0 lære oss om digitalisering? >

Lurer du på hvordan det er å jobbe i SYSCO? Besøk være karrieresider >

 

Ønsker du en uforpliktende prat med oss?

KONTAKT OSS