Oracle-Azure-multicloud er den mest attraktive skyløsningen akkurat nå

Bjarte-Drivenes-Oracle-SYSCO-1

Med det nyetablerte, tette samarbeidet mellom Oracle, Microsoft og VMware samarbeider IT-gigantene for å levere det beste skytilbudet for virksomhetene. 

Skrevet av: Frank Vikingstad, VP International i SYSCO
 
 

For flere år siden, da man valgte å gå for skyen, bestemte de fleste virksomheter å gå for én leverandør. For mange fungerte dette dårlig, fordi man i skyen ikke fikk de valgmulighetene og det spillerommet man hadde hatt on-prem eller på datarommet som vi sa i gamle dager, sier Espen Brækken (bildet), Solution Engineer i Oracle med lang fartstid hos Oracle både i Norge og USA.

Se videoen der Espen Brækken gir deg gode grunner for å satse på både Oracle Cloud og Microsoft Azure >

Ovenstående har ført til at mindre enn 20 prosent av virksomhetenes arbeidslaster er flyttet til skyen. Samtidig viser en fersk undersøkelse fra IT-analyseselskapet Gartner at 81 prosent av bedriftene jobber med to eller flere skyleverandører. Det er en av grunnen til at Oracle og Microsoft sommeren 2019 formaliserte samarbeidet rundt Azure og Oracle Cloud med Interconnect. I tillegg har Oracle et tilsvarende samarbeid med VMware. Leverandørene samarbeider om å løse kundenes behov. 

Med Interconnect er Microsoft Azure- og Oracle Cloud-datasentre koblet sammen flere steder i verden med dataoverføringshastigheter på opptil 10 Gbps. For å koble sammen datasentre bruker man kjente teknologier med FastConnect fra Oracle og ExpressRoute fra Microsoft. I praksis er disse teknologiene like.

– For kunder som bruker både Microsoft-applikasjoner og Oracle-systemer får man med Interconnect for alle praktiske formål ett datasenter! Du får tilgang til ressursene, det du liker og kjenner hos Microsoft og Oracle, sier Brækken.

I tillegg gir Interconnect ekstremt robuste SLA-betingelser og et oversiktlig kostnadsbilde med velkjente kostnadsstørrelser. 

For kunder som bruker både Microsoft-applikasjoner og Oracle-systemer får man med Interconnect for alle praktiske formål ett datasenter!

Tre viktige fordeler med Oracle-Microsoft-samarbeidet:

  1. Innovasjonskraft. Interconnect gir virksomheter muligheten til å forfølge løsninger og tjenester der hvor de er, uavhengig av om din strategiske leverandør har akkurat den løsningen eller tjenesten i sin plattform. 
  2. Valgfrihet. Om du foretrekker Microsofts tjeneste eller Oracles tjeneste, så kan du faktisk velge.
  3. Utnytt eksisterende IT-investeringer. Du kan fortsette å høste av investeringene du har gjort i løsninger og infrastruktur uansett om det er lisenser, kompetanse, ferdigheter, verktøy, ansatte eller annet. 

Se videoen der Espen Brækken gir deg gode grunner for å satse på både Oracle Cloud og Microsoft Azure >

Les mer om Interconnect og hvordan SYSCO får Oracle og Microsoft til å spille på lag >

Book et møte med Frank Vikingstad for en gjennomgang av hvordan SYSCO kan bistå din virksomhet i å ta Oracle til skyen.

BOOK ET MØTE MED FRANK

KONTAKT OSS OM ORACLE