På veien mot fremtidens dataanalyse

SVV E6-Bogsrud_Knut Opeide-Statens vegvesen

1,5 millioner nye bilregistreringer i året og 500.000 nye førerkort i fjor. Det er bare litt av datamengden som Statens vegvesen holder styr på. SYSCO har hjulpet Vegvesenet på veien slik at dataene møter fremtidens krav. (Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen)

Skrevet av: Runar Vestrheim, VP Consulting i SYSCO

Statens vegvesen (SVV) har konsolidert sine Oracle-databaser og -datavarehus internt og flyttet programvare for dataanalyse og presentasjon til skyen og Oracle Analytics Cloud (OAC). OAC får tilgang til datavarehus og databaser lokalt hos Vegvesenet via Oracle Data Gateway. På veien til skyen med programvare for dataanalyse og presentasjon, har SYSCOs konsulenter bistått med Oracle- og databasekompetanse, sammen med konsulenter fra Oracle.

Resultatet av skyreisen er at Vegvesenet har fått en mye mer fleksibel og fremtidsrettet dataanalyseløsning. Vegvesenet kan nå mye enklere skalere løsningen etter behov, og sparer kostnader til maskinpark og lisenser. Samtidig er informasjon, databaser og datavarehus fortsatt fysisk plassert hos Vegvesenet, driftet av Oracle.

Veiansvar gir store datamengder

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Vegvesenet har ansvaret for at vi har gode veier på kryss og tvers i vårt langstrakte land, men for folk flest handler nok den direkte kontakten med Vegvesenet om biler, det vil si det som har med eierskap av biler å gjøre og førerkort.

I fjor utstedte SVV 500.000 førerkort. I tillegg ble 1,6 millioner motorvogner registrert og SVVs databaser holder rede på de 4 millionene bilene som allerede ruller på norske veier.

Databasene/datavarehuset omfatter blant annet førerkortstatistikk, bestillinger av førerkort, førerrettigheter, førerprøver, registrering av biler, vognkortinformasjon, informasjon om periodisk kjøretøykontroll, risikorating og grunnlag for utekontroller. I tillegg leveres data til forhandlere.

Bistår med Oracle-kompetanse

Vegvesenet har i en årrekke brukt teknologi fra Oracle, blant annet OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition). OBIEE håndterer komplekse baser med mange terabyte med data samt dataanalyse. SYSCO har i flere år bidratt med Oracle-kompetanse.

Det siste store prosjektet som SYSCO har jobbet med hos Vegvesenet var å flytte programvare til skyen med Oracle Analytics Cloud. Samtidig har Vegvesenet konsolidert databaser og datavarehus på Oracle lokalt.

Prosjektet startet høsten 2019 med å utvikle et POC – Proof of Concept. Sammen med SYSCO så Vegvesenets IT-konsulenter på hvordan man kunne dra fordeler av skyteknologi kombinert med at dataene var fysisk plassert på egne servere. Fra OAC aksesserte man datavarehus og databaser via Oracle Data Gateway. Eksisterende OBIEE-innhold fra Vegvesenet ble flyttet til skyen. Brukere og grupper ble definert, og man satte opp en single sign-on løsning mot Vegvesenet.

Prosjektet har gitt store besparelser for Vegvesenet i form av reduserte kostnader til drift, maskiner, lokal IT-infrastruktur og lisenser. Behovet for spesialisert driftskompetanse er mindre - og med programvare i skyen er man alltid på siste versjon. Det er også enklere å ta i bruk ny funksjonalitet som kommer på skyplattformen.

Vegvesenets mål er at vi skal reise trygt og sikkert på veier tilpasset framtidens behov. Med denne skyreisen er også Vegvesente sine data trygge, sikre og tilrettelagt for framtidens behov.

Les om våre superdyktige konsulenter >

 

Ønsker du en uforpliktende prat med oss?

KONTAKT RUNAR