Skyen sparer tonnevis av CO2-utslipp

SYSCO_C02_bild_Unsplash

Flytter bedrifter sin IT-infrastruktur og applikasjoner til skyplattformer, bidrar de samtidig til en grønnere verden. Grunnen er at stadig flere skydatasentre drives av fornybar energi. I tillegg utnytter skyen maskinvaren mer effektivt.

Skrevet av: Redaksjonen

Skalerbarhet, ytelse, fleksibilitet og pris er velkjente argumenter for å flytte applikasjoner og infrastruktur til skyplattformer. I det siste er “bærekraft” stadig oftere også et argument. Lavere eller ingen utslipp av klimagasser og lavere energiforbruk på grunn av mer effektiv utnyttelse av maskinvaren, er noen av grunnene til at skyen faktisk er mer bærekraftig enn å la IT-infrastruktur, -tjenester og applikasjoner kjøre på egne servere (on-prem).

NilsonGroup, som står bak blant annet DinSko, sparer 5 tonn CO2-utslipp hvert år på å flytte sin IT-infrastruktur til skyen. I tillegg har retail-konsernet redusert strømforbruket knyttet til IT-drift med 86 prosent. 

Dette er viktige tall både for bevisste kunder og når konsernet skal rapportere på bærekraft til myndigheter, investorer og ansatte.

IDC: skyen sparer 1.000.000.000 tonn C02

Ifølge analyseselskapet IDC, kan overgang til skytjenester bidra til en reduksjon i utslipp av minst én milliard tonn CO2 i løpet av de neste fire årene globalt.  IDC har regnet seg frem til utslippsreduksjonen ved å bruke egne tall knyttet til drift av on-prem-datasentre samt skydatasentre, og sammenstilt dem med tall og analyser fra andre selskaper.

“Skydatasentre bidrar til å redusere CO2-utslipp fordi skyen utnytter maskinvare og programvare mer effektivt. Utslippsreduksjonen kommer av smartere energibruk, optimalisert kjøling, optimalisering og bedre utnyttelse av servere, lagring og annen maskinvare,” skriver IDC i rapporten “Worldwide CO2 Emissions Savings from Cloud Computing”.

Mange servere som står ute hos bedrifter blir dessuten ikke brukt. Analyser gjort av Oracle viser at:

30 prosent av alle servere som står on-prem, i bedriftenes egne datarom, er “zombie”-servere som ikke har arbeidslaster, men som likevel bruker strøm

Cegal SYSCO – ledende på bærekraftig IT

Cegal SYSCOs mål er å bli verdens ledende teknologiskap på bærekraftige IT-løsninger i løpet av fem år. Samtidig vil Cegal SYSCO være en viktig bidragsyter i det grønne skiftet og overgangen til bruk av fornybar energi.

At vi greier å skape digitale suksesshistorier knyttet til det grønne skiftet skyldes at vi har solid bransjekompetanse og mange års erfaring med å hjelpe ​​virksomheter i å ta i bruk skytjenester
Dagfinn Ringås, konsernsjef Cegal SYSCO

Oracle er en av teknologigantene som har satt seg ambisiøse mål om å gjøre sin skyplattform, Oracle Cloud Infrastructure, mest mulig bærekraftig. Skal virksomheter redusere sitt CO2-fotavtrykk må også den digitale infrastrukturen være drevet av fornybar energi. Det gjelder alle Oracles datasentre i Europa.

Oracle Cloud Infrastructure er bygget for bærekraft

Oracle har utviklet Oracle Cloud Infrastructure (OCI) med klare mål for bærekraft. For å skape så rene og effektive datasentre som mulig har Oracle utviklet datasentrene med følgende mål: 

  • Å tilby effektive skytjenester med bruk av så mye fornybar energi som mulig for å redusere utslippene av klimagasser. Alle Oracle datasentre i Europa drives av fornybar energi.
  • Å forplikte seg til å redusere miljøbelastningen med svært ambisiøse mål om reduksjon av vannbruk, avfall og CO2-utslipp.
  • Å utvikle maskinvare som passer inn i den sirkulære økonomien og dermed reduserer e-avfall til søppelfyllinger med 99 %.

I tillegg at Oracle Cloud Infrastructure i Europa drives av fornybar energi, har også Oracle bygget inn smart programvare i sine database og lagringsløsninger som gjør at man trenger færre fysiske disker og dermed sparer både energi og plass.

Les om: Oracle åpnet Nordisk datasenter i Stockholm>

Cegal SYSCO har mange års erfaring med å flytte kundenes infrastruktur til Oracle Cloud, noe som gir kundene både reduksjon i kostnader, energiforbruk og CO2-avtrykk. To av selskapene Cegal SYSCO har hjulpet over på OCI understreker effektene på både kostnader og økt bærekraft.

En gjennomgang hos NilsonGroup , som blant annet står bak skokjedene DinSko og Ecco Stores, viste en reduksjon i energiforbruk på 86 prosent til 736 kWt pr. måned og en reduksjon av CO2-utslipp på 5 tonn pr. år etter overgangen til OCI

En tilsvarende gjennomgang av bærekraft hos Finanssektorens Arbejdsgiverforening  viste en reduksjon i energiforbruk på 80 prosent til 221 kWt pr. måned og en reduksjon av CO2-utslipp på 1,7 tonn pr. år.

Les om: SYSCO sine kjerneverdier og hjertesaker her>

Les om: Statnett setter fart på det grønne skiftet>

Les om: Teknologi forutsetningen for det grønne skiftet>

Følg oss på:

LinkedIn >

Facebook >

Instagram >

Ønsker du en uforpliktende prat med oss?

KONTAKT OSS