Statnett setter fart på det grønne skiftet

green-energy-SYSCO

Med “Nettutviklingsplan 2021" setter Statnett fart på det grønne skiftet i energisektoren. Overgangen mot et nullutslippssamfunn og økt etterspørsel etter fornybar kraft, fører til at hele energibransjen står foran en stor digital omstilling og mange nye oppgaver.

Skrevet av: Redaksjonen

I Statnetts toårlige markedsanalyse, Nettutviklingsplan 2021 legges det til grunn at det årlige strømforbruket i Norge vil øke fra 140 TWh i dag til opp mot 220 TWh i 2050. Denne kraftige veksten av fornybar energi medfører at kraftnæringen står foran en stor digital omstilling, får mange nye oppgaver og må gjøre store investeringer.

Statnett skriver videre at antall tilknytningssøknader har økt fra ca 4 i året til ca 120 i 2021, og da ser de en bredde i de sektorene som henvender seg; batteri, datasentre, hydrogen - i tillegg til at tilknytningssøknadene fra tradisjonell industri øker. Dette viser at Norge griper muligheten for å øke tilgangen på mer grønn kraft.

I Nettutviklingsplan 2021 har Statnett seks hovedbudskap:

  • Statnett planlegger for å møte en forbruksvekst opp mot 220 TWh i 2050
  • Statnett øker tempoet i nettutviklingen, og planlegger spenningsoppgradering til 420 kV i regioner med stor aktivitet og alle transportkanaler innen 2040
  • Statnett planlegger for havnett både som systemansvarlig og planlegger, og legger til rette for en første hybridforbindelse innen 2030
  • Statnett etablerer områdeplaner som viser målnett i regionene og koordinerer system- og anleggstiltak, reinvesteringer og ny kapasitet – i tett samarbeid med regionale nettselskaper
  • Statnett utøver en aktiv planrolle for å sikre rasjonell nettutvikling og tilknytning
  • Statnett samarbeider med bransjen innenlands og utenlands for å løse samfunnsoppdraget vårt.

Ny teknologi og digitale prosesser må til

Statnett skriver at det må planlegges helhetlig og energibransjen må sammen finne metoder for å utnytte kraftsystemet, markedet og nettet på en bedre og mer effektiv måte. Da trengs det ny teknologi og digitale prosesser for å kunne realisere dette på en bærekraftig måte.

Over tid har mengden av data som et energiselskap må forholde seg til økt dramatisk. Et eksempel på dette er når måleverdier går fra månedsoppløsning til timesoppløsning og kanskje til minutters intervaller i fremtiden. Utfordringen da er å mestre innhenting og lagring av data, analysere og forstå dataene samt å kunne agere ut fra situasjonen på relativt kort tid.

SYSCO bidrar

Her kan vi i SYSCO, med vår brede bransjekunnskap, bidra med løsninger og kompetanse som gjør at energiselskapene kan både overvåke og hente ut og bruke dataene på en enkel og effektiv måte. Vi lager smarte og kraftfulle rapporteringsløsninger i Power BI, som gjør både overvåkning, rapportering og analyse effektivt og brukervennlig

Les mer om våre superdyktige konsulenter innen Data og Analytics her >

Innsamling av store datamengder skjer både i nettet og gjennom sensorer som er plassert rundt om i strømforsyningskjeden. Skal alle disse dataene, som lagres on-premise eller i skyen, utnyttes og gi mening, krever det at man bruker teknologier som Machine Learning og AI (kunstig intelligens - Artificial Intelligence).

Skal energiselskapene oppnå verdi med datainnsamling og -analyse (Big Data), er det utrolig viktig å koble kunstig intelligens med bransjekunnskap.

Når det samles inn store mengder data fra utstyr som allerede står ute i feltet (transformatorer, turbiner etc) så kan vi hjelpe til med å bruke disse dataene til smart og prediktivt vedlikehold. Ved slik informasjon kan en sørge for å fikse utstyr før det faktisk feiler, noe som hindrer nedetid og sparer nettselskapene for store kostnader.

SYSCO er med på å sikre god dataflyt hos Statnett – les saken her >


Ønsker du en uforpliktende prat med oss for å snakke om om hvordan vi kan bistå din bedrift i fremtidens marked?

KONTAKT OSS