Strømlinjeformer strømmålerprosesser

tensio-SYSCO

Tensio sørger for at strømmen når ut til virksomheter og husstander i Trøndelag. SYSCO strømlinjeformer prosessene mellom Tensios IT-systemer fra Validér og Omnia. (Foto: Lyse)

Skrevet av: Runar Vestrheim, VP Consulting i SYSCO

Tensio er Norges nest største strømnett-virksomhet og ble stiftet i 2018 da NTE Nett (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) og TrønderEnergi Nett slo seg sammen. Tensio har ansvaret for strømforsyningen til Trøndelag og sørger for at strømmen når ut til 250 000 virksomheter og husstander.

Forsyningsområdet har en befolkning på rundt 500 000 innbyggere og er like stort som hele Danmark. Med sine rundt 600 medarbeidere er Tensio en av Midt-Norges største arbeidsplasser.

Etter oppkjøp av andre nettselskaper har Tensio hatt behov for å automatisere en del prosesser knyttet til strømmålere. Det dreier seg om utveksling av informasjon og data mellom flere ulike forretningssystemer.

 – I dag starter ulike målerrelaterte prosesser i kundesystemet (KIS-systemet), og samhandler så med ulike innsamlingssystemer. Med oppkjøp av andre nettselskaper, som har hatt andre målertyper, har det oppstått behov for utveksling av data også mot et annet innsamlingssystem. SYSCO har her bidratt med integrasjonsutvikling i dette arbeidet - sier IT-arkitekt Hans Olav Warholm i Tensio.

Strømlinjeformer prosessene

For å automatisere prosessen «lytter» SYSCO-løsningen etter spesielle meldinger som sendes fra KIS-systemet. Dersom meldingen er én av fire spesifiserte meldinger, sendes deler av dataene fra meldingen inn i en Java-løsning som berikes med mer data fra Validér-systemet.

Les også: Validér formidler data fra nesten 1 million strømmålere via Oracle Cloud >

Resultatet er at Tensio unngår å gjøre manuelle operasjoner mot det nye innsamlingssystemet. Løsningen sikrer at prosesser automatiseres, og SYSCO-løsningen fungerer som den skal, fortsetter Warholm.

Vi har benyttet SYSCO i dette integrasjonsarbeidet ettersom de har både kjennskap og kompetanse omkring energisektoren. Hans Olav Warholm, Tensio

Forsyningsområdet består av 29 000 kilometer linjer/kabel, 100 trafostasjoner og 13 000 nettstasjoner. Alt dette må virke sammen hele tiden for at strømforsyningen skal fungere normalt.

– Vi har sørget for strømforsyningen i Trøndelag i over 100 år. Det skal vi fortsette med, slutter IT-arkitekt Warholm.

Utfordring

Data og informasjon fra kundenes strømmålere lå i to forskjellige forretningssystemer (Validér og Omnia). Det var behov for å automatisere og strømlinjeforme utveksling av data mellom systemene. I tillegg ønsket Tensio å automatisere prosessen rundt bytte av strømmålere.

Løsning

I samarbeid med Tensios IT-avdeling ble det utviklet en løsning for datautveksling i Java. Løsningen «lytter» på informasjonsstrømmen fra Validér. Dersom meldingen er én av fire typer spesifiserte meldinger, sendes deler av dataene fra meldingen inn i en Java-løsning som beriker med mer data fra Validér og avgjør om det skal kjøres meldinger også mot Kamstrup (målerleverandøren) sitt Omnia-system.

Resultat

Tensio slipper manuelle operasjoner mot Omnia-systemet (det sekundære forretningssystemet) og sikrer at det er god flyt i innhenting og innsending av måleverdier. Operasjoner utføres automatisk uansett om det er helligdager, helg eller ferie.

Hva har SYSCO levert

Konsulenttjenester: innen Java-utvikling og arkitektur.

Les om våre superdyktige IT-konsulenter >
 
 

Ønsker du en uforpliktende prat med oss om denne løsningen?

KONTAKT RUNAR