SYSCO-løsning dekker KIS-behovene i Nettalliansen

Maria-Rodahl-Johansen-Nettalliansen

Da Nettalliansen skulle anskaffe nytt kundeinformasjonssystem (KIS) falt valget på SYSCO Connected Energy Hub. Alliansen ønsket en brukervennlig, moderne, modulbasert skyløsning for fremtiden.

 

Skrevet av: David Werner Jacobsen, Domeneekspert Energi i SYSCO

Nettalliansen ble etablert i 2009 av åtte nettselskaper. I dag består alliansen av nærmere 40 små og mellomstore nettselskap, blant andre Aurland Energiverk, Skjåk Energi og Hammerfest Energi. Til sammen har Nettalliansen nærmere 300.000 nettkunder og 1.600 ansatte.

Målet med Nettalliansen er legge til rette for at nettselskapene blir sterkere og mer effektive, gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte. Nå står utskifting av nettselskapenes kundeinformasjonssystemer (KIS) for tur. Det vil bidra til at selskapene i alliansen blir mer effektive og kan samarbeide bedre.

En liten revolusjon

Det er ikke hver dag at nettselskaper og strømleverandører bytter ut sine forretningssystemer. De to kundeinformasjonssystemene (KIS) som brukes av selskapene i Nettalliansen har hos enkelte vært i bruk i over 20 år.

Noen kaller det en revolusjon at vi nå bytter KIS-system. Det er vel å ta hardt i, men bransjen har ikke vært vant til å forholde seg til så mange, raske og store endringer som energi- og kraftbransjen gjennomgår nå, sier Maria Rodahl Johansen, daglig leder i Nettalliansen.

For å møte bransjeendringene på en god måte og være forberedt på både kjente og ukjente tjenester som kommer i fremtiden, gjorde Nettalliansen en grundig kartlegging av de ulike KIS-løsningene i markedet.

Vi fikk flere tilbud. SYSCO Connected Energy Hub fremsto som det mest moderne og kunne levere på de behovene vi hadde for KIS, forteller Johansen.

Hun trekker frem at Connected Energy Hub er en modulbasert skyløsning med standardiserte integrasjonsmuligheter mot andre systemer.

Les mer om SYSCO Connected Energy Hub her >

Solid bransjekunnskap

– Hvorfor ble SYSCO valgt?

SYSCO er en profesjonell leverandør med solid bransjekunnskap, som er viktig og betryggende for oss. Å skifte et så viktig forretningssystem som et kundehåndteringssystem er, er en risikabel prosess, svarer Johansen.

Gjennom å standardisere på ett KIS-system vil Nettalliansen oppnå stordriftsfordeler. I tillegg kan de 40 Nettallianse-selskapene samarbeide bedre ved behov.

Med Connected Energy Hub blir vi mindre sårbare. Mange av våre selskaper er små med få ansatte. Med det nye skybaserte KIS-systemet kan ansatte fra et selskap logge seg inn på løsningen til et annet, fordi brukergrensesnittet og prosessene er de samme for alle NA-selskapene, sier Johansen.

SYSCO Connected Energy Hub er et modulbasert kundeinformasjonssystem (KIS) som håndterer MAFI-prosessen (måling, avregning, fakturering, innkreving (betaling)) fra strømkundene. Løsningen er skreddersydd for nett-, markeds- og produksjonsselskaper i energibransjen og automatiserer en rekke av prosessene som i dag gjøres manuelt.

Connected Energy Hub vil gi oss en enklere og mer effektiv arbeidsdag. Samtidig blir det færre feil i avregninger og rapportering, feil som både er tidkrevende og kostbare. Det nye KIS-systemet vil kunne gi flere ansatte mer interessante arbeidsoppgaver, understreker Johansen.

Selv om det enkelte nettselskap i Nettalliansen er relativt lite i størrelse, utgjør alliansen samlet en av de største aktørene i det norske energimarkedet – og er en sentral aktør for ivaretakelse av norske lokalsamfunn.

Les hva Computerworld skriver om avtalen her >

SYSCO Connected Energy Hub består av følgende moduler:

  • SYSCO Meter Data Collector (MDC) håndterer målerdata, integrerer med Elhub og kan også importere målerdata fra f.eks vannmålere, fjernvarme, og andre datakilder.
  • SYSCO Billing Module (BEM) håndterer avregning, prissetting og fakturering av ulike produkter og tjenester. Støtter nye forretningsmodeller som «bundling» og samfakturering av produkter som bredbånd, telefoni, fjernvarme og ulike abonnementstjenester. SYSCO BEM inneholder også en enkel CRM-modul, men kan også integreres mot andre CRM-systemer og ulike ERP-løsninger.
  • SYSCO Insight gir skreddersydde rapporter og analyser. Bygger på Microsoft Power BI og inneholder et sett med standardiserte rapporter tilpasset energibransjen.
  • SYSCO Multi Channel Invoicing sørger for distribusjon av fakturaer via moderne plattformer som eFaktura, Vipps, Apple Pay, EHF 3.0, DigiPost osv. samt de tradisjonelle løsningene som AvtaleGiro og print. Løsningen vil automatisk legge inn nye betalingsmuligheter som til enhver tid er populære blant sluttbrukerne i markedet.

Ønsker du en uforpliktende prat med oss rundt denne løsningen, eller en demo?

KONTAKT DAVID