SYSCO ePortal gir effektiv rapportering og bedre innsikt i økonomien for Skjåk Energi

skjåk-energi

Med SYSCO ePortal har Skjåk Energi fått et moderne og brukervennlig økonomisystem, spesialtilpasset behovene i energibransjen.

Skrevet av: Redaksjonen

– ePortal har effektivisert administrasjonen, gitt oss bedre internkontroll og forbedret rapporteringsmulighetene. Både de ansatte og revisor er svært fornøyde med systemet, forteller Tordis Brandsar i Skjåk Energi.

De seneste årene har kraftbransjen gjennomgått store forandringer. Både eierstruktur, tjenestetilbud og inntektsstrømmer er endret som følge av markedsendringer og lovreguleringer. Skjåk Energi er en av mange tradisjonsrike krafttilbydere, som er berørt av at ulike forretningsområder må skilles med ulike selskaper.

I over hundre år har Skjåk Energi sørget for at nærliggende næringsliv og husstander har hatt trygg tilgang på strøm. Skjåk Kraftverk, senere Skjåk Energi KF, i dag Skjåk Energi AS, ble stiftet i 1919. Formålet var å bygge ut Aura kraftstasjon for å sikre lokal strømforsyning i Skjåk. Ved oppstarten hadde kraftselskapet 40 abonnenter og produserte 0,9 GWh. I dag har Skjåk Energi 2100 abonnenter og produserer 120 GWh i et normalår.

Med overgangen fra kommunalt foretak (KF) til AS fra første januar 2020 trengte Skjåk Energi også et nytt økonomisystem – et økonomisystem som kunne understøtte en konsernstruktur.

Byttet ut gammeldags og tungvint ERP-system


– Det forrige systemet var gammelt og tungvint å bruke. Informasjon ble ikke utvekslet mellom våre ulike forretningssystemer og brukergrensesnittet var ikke intuitivt, forteller Tordis Brandsar, økonomileder i Skjåk Energi.

Det gamle økonomisystemet var ineffektivt, ga dobbeltarbeid med blant annet bokføring i flere systemer som igjen medførte feil. Skjåk Energi var på jakt etter en ERP-løsning med gode integrasjoner mot fagsystemene. Etter å ha undersøkt markedet, falt valget på SYSCO ePortal.

– Jeg sjekket kundereferansene, og tilbakemeldingene stemmer med det jeg selv har erfart: ePortal letter på arbeidsmengden og gir mer tid til andre oppgaver. Jeg er glad for at vi valgte ePortal, sier Brandsar.

Økonomilederen i Skjåk Energi mener at SYSCO har løst behovene som energibransjen har, bedre enn konkurrentene.

Det er egentlig ikke noe alternativ til SYSCO ePortal
Tordis Brandsar, Skjåk Energi

– Allerede før vi hadde lært oss å bruke systemet ordentlig, var det effektivt. ePortal har gitt oss mer kontroll over virksomhetens økonomi og mye av det manuelle rutinearbeidet gjøres nå av automatiske prosesser.


Automatiserer oppgaver og bedrer kvaliteten


SYSCO ePortal består av moduler som sørger for effektiv informasjonsflyt mellom fagsystemer og ERP-system. ePortal sikrer at input-dataene er riktige. Alle data registreres bare én gang, og kan brukes i alle prosesser. Dermed elimineres dobbelføringen i ulike systemer.

Brandsar trekker også frem de gode rapporteringsmulighetene:

– Nå kan vi lage gode rapporter på konsernnivå i tillegg til vanlige rapporter for den enkelte virksomhet eller avdeling. ePortal imøtekommer også NVEs krav om rapportering, og effektiviserer prosessene fram mot ferdig og korrekt eRapp II, sier Brandsar og legger til:

– Med ePortal er det blitt enklere å gjøre den egentlige jobben min – å gi styre, ledelse og ansatte i Skjåk Energi innsikt i virksomhetens økonomi og gi innspill på forbedringer på økonomien fremover.

Økonomilederen skryter samtidig av SYSCO:

– Trenger jeg support, får jeg hjelp med en gang. Jeg blir veldig godt ivaretatt av SYSCO.

De ansatte i SYSCO kan løsningen så godt at jeg slipper å forklare i detalj hva som er problemet.
Tordis Brandsar, Skjåk Energi

Virker sammen med Visma


SYSCO ePortal virker på toppen av Visma Business, Visma Dokumentsenter og Visma Lønn med egenutviklede moduler som gjør løsningen unik:

  • SYSCO Timemodul
  • SYSCO Anleggsregister
  • SYSCO Rapportering

Du kan hente ut korrekte og informative rapporter på alle nivåer i forretningsområdene. ePortal imøtekommer NVEs krav om rapportering, og effektiviserer prosesser fram mot ferdig og korrekt eRapp II. Verktøyet passer både for små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, og er også skalert for konsern.

Selskapene som har tatt i bruk SYSCO ePortal, har redusert tidsbruken på administrasjon og økonomifunksjon betydelig. Erfaringen er at systemet frigjør tid til andre oppgaver i selskapet, og bidrar til økt produktivitet og mer effektiv administrasjon.

– SYSCO ePortal er en totalintegrert løsning som er godt tilpasset energibransjen. Løsningen er også mer moderne og fleksibel enn de konkurrerende leverandører tilbyr, slutter Brandsar.

Skjåk Energi valgte SYSCO ePortal inklusiv drift av Open NIS og Powel WorkOrder.

Les mer om SYSCO ePortal her >

Ønsker du en uforpliktende prat med oss?

KONTAKT OSS