SYSCO hjalp Helse Nord til suksess med ny Oracle-plattform

SYSCO-HelseNord

Raskere, sikrere og rimeligere. Det er effekten etter at Helse Nord flyttet DIPS-databasene til egen, privat Oracle Cloud. Oracle-spesialister fra SYSCO har ledet den tekniske delen av prosjektet. (Foto: Universitetssykehuset i Nord-Norge)

Skrevet av: Redaksjonen

I slutten av april 2021 ble DIPS flyttet til ny Oracle-plattform i Helse Nord, og den positive effekten kunne merkes umiddelbart.

– Klinikere opplever at det går raskere å arbeide i DIPS, og dette skyldes at ytelsen er vesentlig bedre på den nye plattformen, starter Sigurd From, avdelingsleder for Applikasjonstjenester i Helse Nord IKT.

From har også vært prosjekteier for prosjektet «Ny infrastruktur for Oracle». De viktigste oppgavene har vært oppsett og installasjon av ny Oracle-infrastruktur i Helse Nord IKT sitt datasenter i Tromsø samt å utføre migrering av databaser fra gammel til ny plattform.

Med «Ny infrastruktur for Oracle» har Helse Nord blitt kvitt teknisk gjeld og virksomhetskritiske Oracle-løsninger er flyttet over på en moderne, privat skyplattform. Sigurd From trekker frem flere gevinster som plattformen har gitt:

– En annen stor fordel er at den nye plattformen ivaretar moderne krav til informasjonssikkerhet. En tredje fordel er at den nye løsningen er mer kostnadseffektiv enn den forrige løsningen.


Flyttet DIPS til skyen

Å flytte DIPS, som er den største databasen i Helse Nord, var også den største flyttejobben i prosjektet. Databasen er flyttet til en privat sky, Oracle Exadata Cloud, som står i Helse Nords eget datasenter. DIPS er det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ/PAS) som Helse Nord bruker

Migreringsprosjektet inkluderte kryptert overføring av samtlige databaser, oppgradering av databaser til supporterte versjoner, ny arkitektur (Maximum Availability Architecture) og optimalisering av ressurser og lisensbruk.

– Den forrige databaseplattformen til Helse Nord var sikker og stabil, men var basert på en arkitektur som var optimal for flere år siden. Ting som var «best practices» for flere år siden er ikke nødvendigvis det beste i dag. Helse Nord har nå erstattet den eldre on-prem-løsningen med en fremtidsrettet, optimalisert og skalerbar databaseplattform. Den gir enklere administrasjon, lavere kostnader, enda høyere sikkerhet og tilgang til de siste teknologier, forteller teknisk prosjektleder Ommund Øvrelid i SYSCO.

Øvrelid har vært teknisk prosjektleder noe som blant annet har betydd at han har hatt en komplett oversikt over fremgang og utfordringer for alle faser i etableringen av ny infrastruktur og migreringsarbeidene til ny plattform.

SYSCO er Nordens ledende Oracle-partner. Les om vårt partnerskap >

Solid hjelp fra SYSCOs Oracle-eksperter

Jeg er veldig stolt over prosjektet hvor vi har sikret, migrert, testet og satt i produksjon den største databasen i Helse Nord på kun fire måneder, sier Sigurd From i Helse Nord IKT.

Under selve migreringen var over 30 medarbeidere fra Helse Nord IKT involvert. I tillegg kommer alle som har deltatt i tidligere faser av prosjektet, inkludert innleid spisskompetanse på Oracle Cloud OCI fra SYSCO.

En viktig suksessfaktor for oss i Helse Nord har vært å ha med dyktige fagfolk fra SYSCO. Oddne Rasmussen, Helse Nord IKT

– Det at vi hadde dyktige konsulenter som kan både Oracle Exadata og Exadata Cloud har vært ekstremt viktig for å komme i mål på rekordtid med migreringen. Databasegruppen til Helse Nord IKT har egne dyktige folk, men å få andre impulser, ytterligere opplæring og «flere hender» har vært avgjørende. Samarbeidet med SYSCO har vært veldig bra, fortsetter Oddne Rasmussen, konstituert seksjonsleder Database & Nettverk i Helse Nord IKT.

Øvrelid skryter av kompetansen hos Helse Nord IKT:

– Om et komplekst og kritisk IT-prosjekt som dette skal lykkes, må applikasjonseierne hos kunden være involvert også i forhold til fristene som er satt. Når kunden i tillegg har svært kompetente medarbeidere i alle ledd, kan man ofte se tilbake på et vellykket IT-prosjekt.

Han trekker frem at Helse Nord stilte med en dyktig prosjektleder med god kjennskap til de ulike fagansvarlige og applikasjonseiere. Og at Helse Nord har svært dyktige databaseadministratorer og en seksjonsleder med dyp teknisk faglig kunnskap.

– SYSCOs spesialister var i større grad støtte og bidro med opplæring og backup for selve migreringsarbeidet som Helse Nord IKT i stor grad utførte selv. Helse Nords applikasjonseiere er også svært dyktige, og visste eksakt hvilke tester og verifikasjoner som skulle utføres for å hurtig gjøre nødvendige verifiseringer under test og produksjons migreringer, tilføyer teknisk prosjektleder Øvrelid i SYSCO.

Migreringsprosjektet startet i oktober 2020 og var ferdig i juni 2021. Dette var et komplisert «lift and shift»- eller «move and improve»-prosjekt. Det innebærer at man tar on-prem-løsninger som flyttes over på en skyplattform (i dette tilfellet en privat Oracle Cloud - OCI) samtidig som man optimaliserer og justeres systemene. Noen systemer kunne flyttes «as-is», mens andre ble oppdatert til siste Oracle versjoner.

– I slike prosjekter drar man alltid med seg «teknologisk gjeld» eller har behov for å gjøre endringer. Og det finnes ingenting som heter «bare en liten endring». Alle endringer krever testing, verifikasjoner. De gir konsekvenser og fører til endring av planer, understreker Øvrelid.

Audun Hoff, Cloud Architect i Oracle Norge, skryter også av innsatsen til prosjektet.

Jeg tror ikke jeg har vært med på et prosjekt og en prodsetting hvor det til de grader har vært så god kontroll på alle faser av prosjektet. Audun Hoff, Oracle.

Les også om hvordan SYSCO har hjulpet Lovisenberg Sykehus >

Ønsker du en uforpliktende prat med oss?

KONTAKT OSS