SYSCO hjelper Wintershall Dea med å få full CONTROL på operasjonene på norsk sokkel

wintershall-dea

«New ways of working,» kaller Wintershall Dea det. Teknologi fra SYSCO EnergyX er en viktig grunn til at vi Wintershall-ansatte jobber sammen på nye og mer effektive måter. Les om hvordan SYSCO gir full kontroll over hele energiverdikjeden i olje- og gassektoren. (Bilde: Wintershall Dea)

Skrevet av: Geir Olav Hagen, Director Software Products i SYSCO EnergyX

Wintershall Dea er en av Norges største olje-og gassprodusenter og er involvert i 22 olje- og gassfelt i Nordsjøen. I Norge har energiselskapet følgende aktiviteter:

  • Leting, boring og brønn
  • Prosjektutvikling
  • Operasjoner og vedlikehold
  • Konsulentvirksomhet og forretningsstøtte

Og som for alle selskaper som driver innen olje- og gassbransjen, er det mye rapportering. Det er borerapporter, produksjonsrapporter, salgsrapporter, innrapportering til myndighetene. Rapportene forteller om volum og verdi av olje og gass fra hydrokarbonene hentes opp fra brønnen og gjennom hele verdikjeden til lager og sluttsalg.

– Det er veldig mange rapporter og store regneark som skal produseres og leveres til mottakere internt, til partnere, andre virksomheter og myndigheter, sier Richard Bjerga, fra avdelingen GPOE i Wintershall Dea.

I dag er rapportering av produksjon, lagerbeholdning, salgsvolumer og verdijustering veldig tidkrevende for de fleste olje- og gasselskaper. Noen rapporter skal leveres hver dag, enkelte hver uke, andre sjeldnere, men dette gjøres normalt ikke på en konsekvent og strømlinjeformet måte. Det meste foregår manuelt og er ikke standardisert for alle operasjonene.

Det er her SYSCO EnergyX kommer inn. EnergyX er SYSCOs avdeling som utvikler produkter som sporer, kontrollerer og validerer nøkkeldata fra hele verdikjeden for produksjon av olje og gass. EnergyX består av ansatte med lang erfaring i utvikling av programvare og løsninger for kraftbransjen og olje- og gassindustrien.

Med løsninger fra SYSCO, blant annet EnergyX Control, bruker Wintershall Dea nå langt mindre tid til å laste inn og kontrollere nødvendige rapportene. De ansatte har også tilgang til samme data på tvers av avdelinger og arbeidsområder. I tillegg er man trygge på at dataene holder vann, siden dataene automatisk valideres av systemet.

Med SYSCO EnergyX Control har Wintershall Dea fått en felles løsning som håndterer alle rapporter vi trenger. Med et system får alle ansatte tilgang på de samme dataene og tallene. Dataene er ikke manipulerte av noen og validering av data er automatisert og sikret av løsningen.

Siden alle ansatte i Wintershall Dea nå jobber med én felles løsning og bruker samme tall og verktøy, sparer man tid og blir mer produktiv. Tidligere jobbet man frem data og tall avdelingsvis.

Med EnergyX Control blir innsamling av alle data fra alle rapporter for alle felt automatisert. Videre blir data kvalitetssikret og validert, og lagret i en felles database som er utgangspunktet for intern og ekstern rapportering. EnergyX Control gir:

  • Visualisering av verdikjeden
  • Automatisk innsamling av alle relevante data
  • Validering og automatisering
  • Felles database, med felles faktorer og unit conversion
  • Standardisering for alle operasjoner i organisasjonen

Med full kontroll på hele energiverdikjeden er det også mulig å avdekke avvik og feil. Dermed er det enklere å etterleve at produksjonen foregår ansvarlig, et av FNs 17 bærekraftsmål.

Enormt god kompetanse innen hydrokarboner

Bjerga i Wintershall Dea berømmer SYSCO EnergyX:

- EnergyX har enormt god kompetanse innen hydrokarboner. De skjønner hva vi jobber med, kjenner miljøet og de forstår språket. Samtidig er de kreative og innovative. Det gjør eksempelvis at de kan sette opp KPI-er, de måleparameterne det gir størst verdi for oss å følge med på.

Wintershall Dea var en av de første kundene som turte å satse på løsninger fra SYSCO EnergyX. Bjerga sier at EnergyX også har hjulpet Wintershall Dea overgangen fra gammel teknologi til skytjenester og nye teknologiske muligheter.

De ansatte i SYSCO EnergyX har levert teknologi til olje- og gassektoren i over 20 år, mens SYSCO tradisjonelt har levert teknologi til kraftbransjen. Dermed besitter SYSCO en unik kombinasjon av solid erfaring fra energibransjen kombinert med dyp teknologikompetanse og forståelse for forretningen til Wintershall Dea.

- SYSCO EnergyX har en egen evne til hele tiden å levere noe som er bedre enn det de har levert tidligere. Kombinasjonen av bransjekunnskap og IT-kompetanse gjør at EnergyX har en X-faktor, slutter Bjerga.

Les mer om SYSCO EnergyX >

Les mer om SYSCO EnergyX Control >

Ønsker du en uforpliktende prat med oss om våre løsninger innen olje og gass?

KONTAKT OSS