SYSCO i nøkkelrolle når Elhub flytter hjem

Tor_Bjarne_Heiberg_Elhubx

Da Statnett valgte å flytte Elhub over på norske hender vant Oracle-ekspertene i SYSCO avtalen sammen med Basefarm. Nå er første del av flyttingen fra et indisk driftsmiljø gjennomført etter planen uten problemer.

Les videre for å bli kjent med Elhubs skystrategi, hvorfor Elhub flagger hjem og hvordan SYSCOs Oracle-kompetanse og bransjeerfaring hjelper en av Norges viktigste plattformer.

Skrevet av: Frank Vikingstad, VP International i SYSCO

Daglig leder Tor Bjarne Heiberg i Elhub sammenligner Elhub med Bankenes betalingssentral, det svært kostnadseffektive teknologi- og transaksjonsnavet som norske banker gikk sammen om å lage i 1972.

Elhub, som eies av Statnett, virker på lignende måte. Elhub ble satt i drift i februar 2019 og er en dataplattform som håndterer alle målerdata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Det dreier seg om utveksling av målerverdier, leverandørbytter, utveksling av kundeinformasjon og økonomisk oppgjør mellom de ulike aktørene i kraftbransjen inkludert privatpersoner. Elhub legger til rette for automatisering og digitalisering av verdikjedene i kraftmarkedet.

Finn ut mer om hva Elhub er her >

Teknologien bak Elhub er kompleks og basert på Oracle-teknologi. Hvert år håndterer plattformen transaksjoner for cirka 100 milliarder kroner knyttet til kraftomsetning, nettleie og avgifter. Data tilknyttet cirka 2,8 millioner nordmenn er lagret i huben.

Hvert år håndterer plattformen transaksjoner for cirka 100 milliarder kroner knyttet til kraftomsetning, nettleie og avgifter, sier Heiberg.

Personvern og sikkerhet ga Norge-flytting

Det sier seg selv at personvern, sikkerhet, stabilitet og ytelse er helt sentralt for Elhub-plattformen.

Statnett startet Elhub-prosjektet i 2015. Accenture ble tildelt avtalen om utvikling og senere drift av Elhub. Elhub-plattformen har base i to redundante datasentre i Norge, mens IT-utvikling og -drift har skjedd fra Accentures indiske driftssenter.

Personvernhensyn og sikkerhetsspørsmål knyttet til at ressurser i andre land har tilgang til både persondata og kritisk teknologi, var en av grunnene til at Statnett valgte å overføre driften av Elhub fra Accenture og indiske ressurser til Norge.

Selv om dataene ligger på norske servere er det en utfordring i forhold til omdømme at ressurser i India har tilgang til dataene. Derfor ønsket vi å flagge hjem kontrakten, forklarer Heiberg.

Høsten 2019 ble SYSCO sammen med Basefarm tildelt avtalen om drift, overvåkning og sikring av Elhub.

Les saken: SYSCO og Basefarm vinner storavtale med Elhub >

Stor og kompleks Oracle-bruker

Elhub kjører på en Oracle Engineered systems plattform som inkluderer Exadata, Exalogic og Big Data Appliance. Mer eller mindre hele Oracles teknologi-stack benyttes. Når driftsansvaret skulle overføres til Norge var det SYSCO og Basefarm som kunne tilby den beste løsningen for å drifte og videreutvikle plattformen. Valget av SYSCO som leverandør handler om kompetanse både på teknologi og bransje, sammen med nødvendig kapasitet til å vedlikeholde og samtidig fornye plattformen.

I disse dager utløper avtalen mellom Elhub og Accenture og overføringen av driftsansvaret til SYSCO og Basefarm er i full gang. Første milepæl i transformasjonsprosjekt er akkurat gjennomført med suksess.

Vi har greid å holde både tidsplan og budsjett. Dette er et veldig komplekst prosjekt der sikkerhet er i høysetet. Gjennom prosjektet har SYSCO vist at de har kompetente folk, som har løst de utfordringene som har dukket opp, sier Heiberg.

Elhub skystrategi

– Hva er skystrategien til Elhub? Er det vurdert å flytte plattformen til skyen?

– Elhub har svært høye krav til stabilitet og sikkerhet. Da vi prosjekterte Elhub var det ikke en opsjon å velge en skyløsning. Blant annet fordi vi måtte vite hvor persondata og andre data fysisk lå lagret. Det var det ingen som kunne tilby for fire–fem år siden, sier Heiberg.

I dag er det annerledes. IT-selskapene kan garantere at data lagres på avtalte lokasjoner. Samtidig har Oracle og andre teknologigiganter bygget opp flere datasentre i Europa, Norden og Norge. Heiberg forteller at Elhub i dag har en strategi om å bruke skyen der det er mulig.

– På sikt ønsker vi ikke å forholde oss til bokser og maskinvare. Dette er en stor kostnad og on-premise-løsninger blir utdaterte etter hvert. Det har vært en rivende utvikling på skyløsninger de siste årene. Samtidig gir skyen skalerbarhet og hurtighet. Med automatisering setter vi i dag opp nye testmiljøer i løpet av noen få timer. Tidligere brukte vi mange uker og måneder, sier Heiberg.

Heiberg forteller at Elhub har brukt skyen for å sette opp ulike testmiljøer. I det siste er dette skjedd i Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Han mener likevel at det vil ta en stund før Elhub-plattformen er flyttet fullt og helt i skyen.

Skyen sanerer teknisk gjeld

Som Nordens ledende aktør på Oracle-systemer, er SYSCO en viktig brikke i fornyelsen av plattformen og en eventuell fremtidig flytting av denne ut i skyen. En av hovedutfordringene med en kompleks plattform er å hele tiden holde denne oppdatert på gjeldende og supporterte versjoner av alle de ulike komponentene som inngår. Dette er en forutsetning for å kunne opprettholde nødvendig kvalitet, og for å slippe å komme i alt for høy teknologisk gjeld.

Ved å gradvis flytte systemene ut i skyen vil også plattformen bli bedre egnet for innovasjon og bruk av nye teknologitjenester. Det gir også bedre totaløkonomi for Elhub siden man bare betaler for det man bruker, sier Frank Vikingstad, i SYSCO.

Radikal omlegging av kraftmarkedet

Elhub medførte en radikal omlegging av sluttbrukermarkedet for kraft. Elhub må sees i sammenheng med implementeringen av AMS (smarte strømmålere) og plattformen er en nødvendig funksjon for å kunne ta ut gevinstpotensialet som ligger i AMS.

Elhub fungerer som et nav for automatisk utveksling av informasjon mellom nettselskaper og kraftleverandører, og alle disse selskapene er digitalt tilknyttet Elhub døgnet rundt. Hver dag mottar og prosesserer Elhub 70–80 millioner målerverdier og prosesserer cirka 150 000 markedsmeldinger som reflekterer alle endringer knyttet til kundeforhold og kraftnettets infrastruktur.

Kraftleverandører og tredjeparter som leverer andre strømrelaterte tjenester, har gjennom Elhub et digitalt grensesnitt for informasjon som de igjen kan benytte i sine tjenester ut mot markedet.

Siden oppstarten av Elhub har sluttbrukermarket utviklet seg i digital retning hvor kundedialogen står i sentrum gjennom ulike digitale plattformer. Nye selskaper med til dels «disruptiv» teknologi tilbyr tjenester utover det de tradisjonelle selskapene gjør. Det er i ferd med å etablere seg et marked der det mer og mer legges til rette for en digital kanal til sluttkundene noe som vil gi fordeler både i forhold til mer effektiv bruk av strøm samt bedre systemdrift blant nettselskapene. Fremover blir det en viktig oppgave å legge til rette for at mer informasjon tilgjengeliggjøres digitalt gjennom Elhub slik at markedet og tjenestene kan utvikle seg videre.

Elhub i seg selv er en veldig viktig del av puslespillet for at Norge skal bli mer bærekraftig. Effektiv utnyttelse av strømmen og strømnettet er viktige faktorer for å sikre miljøet.

Det er nylig gjennomført en studie blant alle markedsaktørene som dokumenterer at Elhub fungerer etter hensikten.

Les saken "Elhub-driften flyttes fra india til Norge" i Europower Energi her >

Les saken "Elhub overført til Norge" i energiteknikk.net her >

 

Ønsker du en uforpliktende prat med oss rundt dette?

KONTAKT FRANK