Statkraftkonferansen: Teknologi forutsetningen for det grønne skiftet

statkraft-konferansen2

Teknologi er fundamentet for å ivareta Norges sterke posisjon som produsent av fornybar energi, mener Statkraft. Teknologi er også forutsetningen for overgangen til fornybar energi, og SYSCO investerer tungt i løsninger for å sette fart i overgangen.

Skrevet av: Redaksjonen

«Kraften i kraft» var tittelen for Statkraftkonferansen 2021, Statkrafts årlige konferanse som tar pulsen på kraftsektoren og energimarkedene, både nasjonalt og globalt. 

Naturlig nok var «Det grønne skiftet», overgangen til elektrisitet fra fornybare energikilder, det sentrale temaet under årets konferanse.

Verdens energimarkeder er i rask endring, og energibransjen er i kraftig vekst. Dette skaper store muligheter for Norge og norske aktører. «Det grønne skiftet» er et viktig tema blant politikere, både i globale og nasjonale organisasjoner og i store og små virksomheter. Under Statkraftkonferansen møttes noen av landets fremste ledere fra næringsliv og politikk til diskusjon rundt temaet. 

Statsminister Erna Solberg, Nicolai Tangen, leder for oljefondet, og hans kollega, Mie Caroline Holstad, som er direktør for eiendom- og infrastrukturinvesteringer, Norad-direktør Bård Vegar Solhjell og Kristian Røkke, adm. direktør i Aker Horizons var noen av panelistene sammen med blant andre konsernsjefene Christian Rynning-Tønnesen i Statskraft og Hilde Tonne i Statnett.

Norge skal være en verdensledende kraftnasjon

Vi har en næring knyttet til kraftsektoren som andre land bare er i begynnelsen på.

Slik åpnet Erna Solberg Statkraftkonferansen 2021. Statsministeren understreket hvor viktig det er å legge til rette for at Norge også fremover har posisjon som et ledende land innen kraftproduksjon og fornybar energi. 

Solberg la også vekt på at teknologi og digitalisering av energisektoren spiller en nøkkelrolle i overgangen fra fossil energi til fornybar energi og trakk frem hvordan Norge er i front i dag på å få transport over på nye energibærere, enten det er elektrisitet eller hydrogen, ammoniakk eller andre energiformer. 

Det grønne skiftet er et teknologiskifte

– Det grønne skiftet er et teknologiskifte. All kraftproduksjon, enten det er vind, vann eller solkraftverk er digitalt styrt. Det er ingen som står og skrur på brytere. Skal vi klare det grønne skifte, må vi digitalisere, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

Rynning-Tønnesen får støtte fra Hilde Tonne:

– Automatisering og digitalisering er helt sentralt i overgangen til et nullutslippssamfunn. Statkraft har hele tiden sagt at fremtiden er elektrisk. Nå ser vi at det blir mer og mer elektrisitet. Fremtiden skjer nå. Det grønne taktskiftet skjer nå, sier konsernsjef Tonne i Statnett.

– Norge har et av de beste kraftsystemene i verden. Det må vi passe på at vi også har i fremtiden, understreker Rynning-Tønnesen.

Slik vi ser det er digitalisering og smart bruk av teknologi en forutsetning for det grønne skiftet.
Ole Roterud, SYSCO.

SYSCO har helt siden starten i 2004 vært ledende på å levere teknologiløsninger til kraftbransjen. I dag leverer SYSCO teknologi som driver det grønne skiftet samtidig som SYSCO investerer i løsninger som er med på å akselerere overgangen til fornybar energi.

Leverer morgendagens kraftteknologi

Roterud, konserndirektør Energy Solutions i SYSCO, trekker frem to områder som er særlig relevante: SYSCO EnergyX og SYSCO Connected Energy Hub med økosystemet rundt. 

SYSCO Connected Energy Hub er et moderne, skybasert kundeinformasjonssystem som blant annet legger til rette for å digitalisere og automatisere forretningsprosesser for strøm-, fjernvarme- og nettleverandører.

Les om: SYSCO Connected Energy Hub >

SYSCO EnergyX utvikler løsninger som gir energiselskapene full kontroll på innsamling, validering og bruk av nøkkeldata i hele organisasjonen – fra produksjon til salg. Energiselskapene, uavhengig av energibærer, jobber for tiden intenst for å få på plass IT-systemer som støtter at energiverdikjedene digitaliseres, moderniseres og harmoniseres på tvers av energikildene. De kommende årene skal energikilder som olje, gass, vind, sol og vannkraft harmoneres. Forutsetningen for å få det til er ny teknologi, og full kontroll på de data som produseres og konsumeres i organisasjonen.

Les om: SYSCO EnergyX >

Ønsker du en uforpliktende prat med oss?

KONTAKT OSS