Formidler data fra nesten 1 million strømmålere via Oracle Cloud

Thomas-Thiis-Valider-SYSCO

Validér samler inn og videresender data fra 820.000 strømmålere på vegne av 23 selskaper. Her forteller Validér-sjef Thomas Thiis om hvordan Oracle-skyen gir skalerbarhet, driftssikkerhet og forutsigbare kostnader for den samfunnskritiske tjenesten.

Skrevet av: Frank Vikingstad, VP International i SYSCO
 

Validér er ansvarlig for å drifte og overvåke AMS-målere (automatiske strømmålere) for 23 nettselskaper. Selskapet ble etablert i forlengelsen av nettselskapenes beslutning om felles anskaffelse og drift av AMS i 2013. Selskapet vokste raskt fra å skulle håndtere 200.000 målepunkter til dagens 820.000. 

Måleverdier fra strømmålerne samles inn og sendes til Elhub, den nasjonale datahuben som håndterer alle måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. I tillegg samler Validér inn alarmer, hendelser og data knyttet til spenningskvalitet og jordfeil, og tilbyr verktøy og tjenester som bidrar til en effektiv utnyttelse av sanntidsdata i nettdriften og kontinuerlig overvåkning av måleparken og dataflyten mellom aktørene. Tjenestene er forretnings- og samfunnskritiske oppgaver og krever at IT-systemene fungerer 24/7 året rundt.

Validér valgte i sin tid svært solide løsninger, programvare, mellomvare og maskinvare fra Oracle. 

Noen beskyldte oss for å skyte spurv med kanon da vi gikk for Oracle-løsningene, men det var et gjennomtenkt og riktig valg, systemene har taklet vår kraftige vekst. Thomas Thiis, Daglig leder i Validér (bildet).

Flytter til Oracle-skyen

Nødvendig infrastruktur ble kjøpt inn i 2014 og videre i 2016 i takt med AMS-utrullingen. Vinteren 2020 sto Validér overfor valget mellom å bytte ut og øke kapasiteten on-prem eller gå for en skyplattform.

– Med rask vekst og ambisjoner om videre vekst, har vi bruk for en plattform som kan vokse med oss. Sammen med SYSCO ble det høsten 2019 gjennomført en mulighetsstudie som konkluderte med å flytte løsningen til Oracle Cloud. Dette sikrer oss tilgang til nyeste teknologi, ønsket skalerbarhet og fleksibilitet for fremtiden, fortsetter Thiis.

Validér har gjennom program SORIA (et samarbeid mellom en rekke nettselskaper om felles innføring og drift av AMS) hatt et forhold til SYSCO siden 2013. SYSCO kjenner markedet, løsningen og flere av Validér-kundene godt. Siden Validér allerede gjør utstrakt bruk av Oracles basistjenester og har investert mye i å heve egen Oracle-kompetanse, var det naturlig å velge en Oracle Cloud skyplattform.

Oracle Cloud gir mange fordeler

Hva er fordelene med å flytte til skyen?

– I tillegg til skalerbarhet og økt fleksibilitet, får vi reduserte kostnader. Samtidig gjør skyløsningen oss enda bedre i stand til å identifisere hvilke tjenester som genererer hvilke kostnader. Dermed blir det enklere å prioritere nødvendige tiltak og prise de forskjellige tjenestene riktig overfor nettselskapene, svarer Thiis.

Frem til nå har innsamlingssystemet og nødvendig infrastruktur kjørt på egne servere (on-prem) hos en ekstern driftsleverandør. Thiis forteller at lisens- og vedlikeholdskostnadene var tilnærmet like med en on-prem-løsning i forhold til å flytte til skyen, men med on-prem ville driftskostnader kommet i tillegg. For Validér er ikke overgangen til skyen et «lift and shift»-prosjekt, der infrastrukturen flyttes «urørt» over på en skyplattform, men et «move and improve»-prosjekt. Skyløsning har følgelig gitt Validér en unik anledning til å fintune behovet for maskinkraft og derigjennom resultert i en bedre løsning enn forutsatt.

Når man velger on-prem, kjøper man maskiner for fem år om gangen og er i realiteten låst fem år frem i tid. Med Oracle Cloud vil vi evne å tilpasse oss underveis. Thomas Thiis

– Det er et relativt intenst prosjekt. Vi har ønsket å sitte i førersetet underveis i prosjektet, med tilhørende eierskap til løsningen, men har hele tiden fått nødvendig bistand innen prosjektledelse, rådgivning og kompetanse fra SYSCO. Vi har nå etablert en innovativ plattform som vi kan videreutvikle sammen med våre kunder og eiere uten å ta hensyn til de store, femårige fornyelser i maskinparken, sier Thiis.

For SYSCO har det vært et krevende og lærerikt prosjekt å være med på. 

– Hele tiden skjer det store endringer og forbedringer med skyplattformen. Oracle og alle andre store teknologileverandører tenker i dag «skyen først» og nye tjenester lanseres først i skyen og det er ikke sikkert at de lenger kommer til gamle on-prem-systemer. Med Validér-prosjektet ser vi at Oracle Cloud også fungerer for samfunnskritiske tjenester som skal fungere døgnet rundt, hele året, sier Frank Vikingstad som er ansvarlig for Oracle-samarbeidet i Norden.

Validér ble etablert i forlengelsen da flere nettselskaper besluttet å gå sammen om felles anskaffelse og drift av AMS (automatiske strømmålere) i 2013. I dag er Validér ansvarlig for å drifte og overvåke AMS-målere for 23 nettselskaper og samler inn data fra 820.000 målepunkter.

Les saken "Nesten en million strømmålere går til skyen" i cw.no her >

Se video fra Validérs innlegg "Validérs skyreise med SYSCO og Oracle" på webinaret "Ta Oracle til Skyen" avholdt 7. mai 2020:

SE VIDEO-INTERVJU HER

KONTAKT OSS OM ORACLE